Editarea Multiplă a datelor din BD colegiu cu Checkbox

Nr. Nume Prenume Adresa Email Data nașterii Sex Media BAC